Presentació del llibre “Baules. Cartes generacionals” de David Pagès i Cassú

Dijous 14 de març, vam tenir el goig de presentar el llibre “Baules. Cartes generacionals” de la mà del seu autor, en David Pagès i Cassú. La psicòloga i humanista, M.José Valiente, va ser l’encarregda de conduir l’acte.

Durant gairebé tres anys l’autor va demanar a descendents i estudiosos d’homes i dones referencials, que escrivissin dues cartes, una a l’avantpassat o bé a la persona estudiada corresponent; l’altra, depenent de cada cas, a descendents, als joves o bé a estudiosos d’una altra generació.

Amb el desenvolupament del llibre, aquesta idea inicial va anar prenent formes diverses, que van anar adaptat i que l’han enriquit, apostant pel gènere epistolar, que té un reconegut prestigi i una llarga tradició en el món literari.

Amb el volum es pretén donar visulalització a 150 anys de la història de Catalunya i el Països Catalans.

Preguntat l’autor pels objectius del llibre ens explicà:

El volum té quatre grans objectius. El primer, una voluntat clarament didàctica, divulgativa, pedagògica: donar a conèixer personalitats d’arreu dels Països Catalans/ països de parla catalana, que pertanyen a diferents camps professionals, i valorar la seva figura i l’obra.

El segon objectiu és transmetre confiança, esperança i positivitat vers el futur de la llengua, la cultura i el país.

El tercer objectiu busca canalitzar i fer visibles complicitats, connexions, lligams… que hi ha entre els diferents pobles de parla catalana, començant pel que és el seu eix vertebrador: la llengua, un dels temes que centra el llibre.

I el quart. El llibre vol contribuir a fer visibles, així mateix, unes dones la tasca i la determinació de les quals va ser molt important per a la igualtat de drets i per al reconeixement social que ha assolit la dona en les darreres dècades. Són persones que van haver de fer front a moltes dificultats i incomprensions, però que van sembrar unes llavors que, encara avui, continuen donant bons fruits: Caterina Albert, Maria Àngels Anglada, Conxita Badia, Mari Pepa Colomer, Dolors Condom, Aina Moll, Simona Gay, Carme Karr, Maria Elena Maseras, Aina Moll, Montserrat Pino, Teresa Rovira, Maria Rúbies…

Aquí es pot seguir la conversa mantinguda:

Vam comptar amb l’assitència d’un públic nombrós que va poder tenir un exemplar dedicat per l’autor:

L’acte va finalitzar amb la cantada de dues havaneres per part de l’amic Rodri:

Leave a Comment