“La propera”: Miquel Peidró (7-26.IX)

Després d’uns dies de descans, reprenem l’activitat d’exposicions. Miguel Peidró, amb la col·lecció “La força del color”, és l’encarregat de donar inici a aquesta temporada 2012-2013.

L’artista, que es troba en la plenitud de la seva dedicació paisatgística, ens ofereix uns entorns naturals plens de cromatisme. La passió que en ell desperta l’ordre natural de la vida l’ha portat a connectar amb el sentit trascendent d’aquesta i a establir una veritable forma de transmetre les seves permanents virtuts.

La inauguració, amb la presència de l’artista, serà aquest DIVENDRES dia 7 de setembre. El comentari crític anirà a càrrec de Josep M. Cadena.

Leave a Comment